Sunday, December 27, 2009

Dakwah kita .....istilah dan caranya bhg 1


DA'WAH KITA


Terusterang
 Kita ingin menerangkan kepada manusia tentang matlamat kita, kita ingin mendedahkan manhaj (method) kita di hadapan mereka, kita ingin mengemukakan da'wah kita kepada mereka dalam suatu bentuk yang tidak menimbulkan keraguan dan kesamaran, lebih cerah dari pancaran matahari, lebih bercahaya dari sinar pagi, malah lebih cerah dari siang yang terang benderang.


Suci
Di samping itu kita ingin supaya kaum kita dan ummat muslimin seluruhnya mengetahui bahawa da'wah Ikhwan Muslimin adalah da'wah yang suci dan bersih, dengan kesuciannya da'wah ini telah meningkat tinggi melewati batas kepentingan diri sendiri, memandangkan hina manfaat kebendaan,
meninggalkan jauh di belakangnya segala bentuk hawa-nafsu dan tujuan-tujuan kepentingan, mara ke hadapan menuruti jalan yang telah digariskan Allah kepada penda'wah-penda'wah. Firman Allah:
"Katakanlah; inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah dengan penuh kesedaran aku dan pengikutku. Maha suci Allah dan bukanlah aku dari golongan mereka yang musyrik':


Kita tidak meminta sesuatu dari manusia, Kita tidak meminta harta dari mereka, kita tidak meminta  upah dari mereka, kita tidak mengharapkan sanjungan mereka, kita tidak mengharapkan balasan dan terima kasih mereka, balasan kita dalam berda'wah ini hanyalah pada Allah yang menjadikan kita.


Kasih-sayang:
Demikian juga Kita mengharapkan agar bangsa kita mengetahui bahawa kita mengasihi mereka lebih dari diri kita sendiri, Kita mengharapkan mereka mengetahui bahawa jiwa-jiwa ini sanggup menjadi tebusan demi kepentingan mereka andainya ketinggian itu meminta tebusan. Jiwa-jiwa ini sanggup
dicabut sebagai harga kepada keagungan mereka, kemuliaan mereka, agama dan cita-cita mereka andainya perkara-perkara ini memerlukan demikian. Kita mengambil sikap yang demikian terhadap mereka hanyalah kerana kasih sayang telah membelenggu hati dan merajai perasaan kita, membuatkan kita tidak nyenyak tidur dan mengalirkan air mata. Amat sukar dan luar dari kesanggupan kita melihat sesuatu menimpa bangsa kita dan kita terus menyerah diri kepada kehinaan atau merelainya, atau kita terus berputus asa. Kami (Ikhwan) bekerja untuk manusia kerana Allah lebih dari kami bekerja untuk diri kami, kami untuk kamu, bukan untuk orang lain dan kami tidak akan menjadi beban kepada kamu. Keistimewaan dan nikmat hanya dari Allah:


 Kita tidak mendakwa memberi suatu nikmat, dan kita tidak menganggap bahawa kita mempunyai keistimewaan dalam hal ini, tetapi Kita percaya kepada firman Allah:
"Maka Allah lah yang mengurniakan nikmat kepadamu dengan memimpin kamu kepada keimanan seandainya kemu orang yang benar':

Tuesday, December 22, 2009

Jenis Amalan Beragama Orang-Orang Melayu Sebelum Islam...bhg 3

Empat Perkara Yang Di Keji
Perkara luar biasa yang di keji oleh Allah ialah perkara luar biasa yang berlaku ke atas orang biasa
melalui pertolongan selain daripada Allah. Contohnya melalui pertolongan khadam-khadam yang
terdiri daripada Jin dan Syaitan dan sebagainya. Perkara luar biasa jenis ini mestilah di jauhi oleh
setiap orang Islam kerana ianya sesat dan menyesatkan. Perkara-perkara tersebut ialah :-
1. Istidraj

Istidraj ialah perkara luar biasa yang Allah kurniakan kepada mereka yang berpura-pura beramal
dengan amalan soleh, walaupun diri mereka mahir dengan fardhu ain, Usuluddin, fekah dan
tasauf. Mereka berbangga dengan perkara luar biasa yang berlaku ke atas diri mereka sedangkan
mereka mengetahui punca sebenar datangnya perkara luar biasa tersebut. Lazimnya golongan ini
terikat dengan perjanjian serta mewujudkan pantang-larang yang selari dengan hukum syarak. Ini
kerana khadam-khadam mereka adalah terdiri daripada golongan Jin Islam samada yang soleh,
fasik atau terdiri daripada Jin yang kafir.
Setiap amalan wirid, jampi dan doa itu ada penjaganya (Khadam). Orang yang beramal dengan
kaedah ini kebiasaannya mempunyai suatu perasaan tidak baik yang telah tersemat dalam diri
mereka. Antara matlamat mereka ialah :-
a) Ingin di puja.
b) Ingin dikunjungi oleh orang ramai
c) Cinta kepada pangkat dan kebesaran
d) Ingin mendapatkan harta dan kuasa

Golongan khadam ayat dari golongan puak rohani alam rendah memang dijadikan Allah untuk
menyukakan golongan yang seumpama itu dengan beberapa perkara luar biasa. Mereka pada
zahirnya kelihatan seperti orang yang beriman dan sentiasa menjaga syariat Islam serta berakhlak
Rasul tetapi sebenarnya mereka beramal dengan perkara-perkara kufur dan telah terjun ke lembah
kekufuran, samada mereka sedari atau tidak.
Punca kesesatan golongan ini ialah apabila rohani-rohani alam yang rendah mengunjungi mereka
dalam tidur ataupun semasa jaga, dengan rupa atas nama-nama orang-orang soleh samada yang
masih hidup ataupun yang telah mati atau mereka membuat Tajalli ketuhanan. Lazimnya mereka
dibebankan dengan beberapa syarat yang menepati hukum syarak untuk diamalkan sebagai
syarat perjanjian persahabatan dalam semua kelakuan melalui lidah, anggota dan hati, di semua
tempat, waktu dan masa. Maka bermula di saat itu diri mereka berada di dalam Syirik Uluhiyyah
dan segala rupa bentuk amalan syariatnya tidak ada nilai di sisi Allah.
Mereka sebenarnya mengetahui dari mana datangnya zahir perkara luar biasa pada perkataan,
perbuatan dan kasad hati, tetapi mereka enggan meninggalkan amalan tersebut kerana mereka
ingin menjadi jaguh dalam bidang perubatan dengan mengadakan beberapa keajaiban dari
berbagai-bagai jenis ubatan, kaedah perubatan dan sebagainya. Kadang-kadang melalui langkah
mempertahankan diri. Mereka juga terjebak dalam permainan tunjuk kuat kebatinan supaya
mereka di anggap orang yang paling makbul doanya atau paling keramat. Jika dia seorang ulama,
maka dia inginkan supaya di kunjungi, di puja dan di hormati sebagai seorang Ahlillah secara
mutlak, sedangkan dalam masa yag sama dia akan terasa hina dan hilang kewibawaan sebagai
ulama, jika tiada pada dirinya, nyata beberapa perkara yang luar biasa.
2. Sihir.
Sihir ialah perkara luar biasa yang Allah kurniakan kepada orang-rang Islam yang durhaka (‘asi )
yang tidak faham aqidah, syariat dan ubudiah serta tidak beramal dengannya dan orang-orang
yang fasik. Sihir juga diberikan oleh Allah kepada pendita-pendita bukan Islam samada Yahudi,
Buddha, Nasrani, Majusi dan yang seumpama dengannya. Sihir ini terjadi melalui pertolongan
daripada rohani Jin Islam yang fasik dan Jin-Jin yang kafir melalui perjanjian tertentu.
Kebiasaannya golongan ini terikat dengan perjanjian dan mengadakan jamuan yang harus dan
haram di sisi Syarak. Mereka mendapat perkara yang luar biasa ini adalah melalui pertolongan
kumpulan Jin Islam yang fasik dan daripada Jin yang kafir.
Golongan orang Islam yang mendapat perkara luar biasa melalui kaedah ini selalunya sentiasa
bergelumang dengan kejahatan dalam semua hal. Golongan ini sebenarnya Mulhid dan Zindik
dalam bab aqidah. Selalunya mereka akan mengadakan berbagai cara atau upacara yang
berselindung di sebalik ajaran Islam. Antara mereka yang termasuk dalam golongan ini ialah :-

a) Kumpulan Hassan Anak Harimau
b) Wali Suci
c) Budi (Buddha) Suci
d) Batin Sakti
e) Hakikat Insan
f) Pati Geni
g) Fahaman Wahdatul Ujud dalam I’itiqad
h) Baginda Mukhtar
i) Lain-lain kumpulan yang tumbuh bagaikan cendawan di negara ini.

3. Silap Mata.
Silap Mata adalah perkara luar biasa yang Allah kurniakan kepada orang-orang Islam yang fasik
dan juga kepada orang-orang kafir, melalui pertolongan daripada Jin kafir. Oleh itu mereka juga
terikat dengan perjanjian dan membuat perkara-perkara yang diharamkan oleh hukum syarak.

4. Sya’wazah.
Sya’wazah ialah perkara yang di kurniakan oleh Allah, yang berlawanan sama sekali daripada
kehendak asal. Kebiasaannya perkara ini Allah berikan kepada golongan yang angkuh daripada
orang-orang kafir. Misalnya apabila mereka meminta sesuatu yang baik, tetapi Allah kurniakan
dengan sesuatu kejahatan yang berlipat ganda.

Wednesday, December 16, 2009

Jenis Amalan Beragama Orang-Orang Melayu Sebelum Islam...bhg 2

Perkara Luar Biasa Yang Mencarik Adat
Allah telah menganugerahkan kepada manusia khusus dan awam 8 perkara luar biasa yang
mencarit adat yang boleh berlaku ke atas manusia. Perkara luar biasa itu bolehlah dibahagikan
kepada 2 bahagian iaitu, 4 perkara yang di puji dan 4 perkara yang di keji dan menyalahi ajaran
Islam. Ramai daripada kalangan orang Islam sendiri yang terkeliru tentang konsep dan perbezaan
perkara-perkara tersebut, kadang-kala masyarakat tidak dapat membezakan yang mana baik dan
yang mana mesti dijauhi. Bagi menjelaskan kekeliruan itu maka diperturunkan serba ringkas tentang perkara-perkara tersebut, agar pembaca semua dapat membuat penilaian dengan sebaikbaiknya.
Empat Perkara Yang Di Puji
1. Irhas.
Irhas ialah perkara luar biasa yang di anugerahkan oleh Allah kepada Nabi-Nabi dan rasul-rasul
semasa baginda masih kecil. Contohnya seperti Nabi Isa boleh bercakap semasa baginda masih
dalam buaian. Perkara ini tidak menjadi kekeliruan kerana Nabi dan rasul telah tiada pada masa
sekarang.
2. Mukjizat.
Mukjizat ialah suatu perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah hanya kepada Nabi-Nabi dan
rasulnya sahaja bagi melancarkan usaha rasul-rasul tersebut menyampaikan dakwah dan risalah
Allah. Contohnya seperti Mukjizat Nabi Sulaiman yang boleh memahami bahasa semua binatang.
3. Karamah.
Karamah ialah suatu perkara luar biasa yang Allah kurniakan kepada orang-orang mukmin yang
berakhlak rasul dan benar-benar berpegang dengan ajaran Islam zahir dan batin. Hal ini adalah
perkara biasa bagi Mereka. Karamah merupakan suatu kemuliaan yang Allah kurniakan kepada
diri zahir dan batin hamba-hambanya yang arif tentang Allah ( Arifbillah ) .
Mereka ini adalah merupakan orang-orang yang alim dan sentiasa beramal soleh. Mereka mahir
sekurang-kurangnya tentang ilmu fardhu Ain, Usuluddin, Fekah dan tasauf serta mereka sentiasa
beramal dengannya pada setiap masa dan kelakuan. Ikatan diri mereka sentiasa dengan Allah
tanpa dapat dipengaruhi oleh alam sekeliling. Mereka dimuliakan oleh ahli di langit dan
diperhinakan oleh kebanyakan ahli di bumi.
4. Maunah.
Maunah ialah perkara luar biasa yang Allah kurniakan kepada orang mukmin awam yang soleh,
yang apabila di timpa sesuatu musibah atau hal ke atas dirinya, mereka terus melipat gandakan
pergantungan dan keimanan kepada Allah serta memantapkanya melalui berbagai-bagai wirid,
jampi dan doa serta amalan-amalan sunat yang lain.
Maunah ini merupakan satu kemuliaan yang Allah kurniakan kepada diri zahir dan batin hambahambanya
yang soleh. Mereka arif tentang ilmu fardhu Ain, Usuluddin, Fekah dan tasauf tetapi
kemampuan beramal mereka adalah terhad. Apabila berlaku sesuatu hal ke atas diri mereka
samada mutlak dari Allah atau yang bersangkut paut dengan manusia, mereka terus
melipatgandakan pergantungan diri dan keimanan kepada Allah serta memantapkan lagi dengan
berbagai-bagai wirid, jampi, doa dan segala amalan sunat. Mereka tidak merasa sedih atau kecewa
sekiranya permintaan mereka tidak ditunaikan oleh Allah.

Wednesday, December 9, 2009

Jenis Amalan Beragama Orang-Orang Melayu Sebelum Islam.

Pada dasarnya amalan beragama orang-orang Melayu sebelum kedatangan Islam bolehlah
dibahagikan kepada tiga kepercayaan yang besar iaitu :-
1. Orang-orang Melayu yang beragama Buddha Puja Dewa
2. Orang-orang Melayu yang beragama Hindu Puja Dewi
3. Orang-orang Melayu yang berpegang dan beramal dengan amalan orang-orang Asli. (
Animisme )
6
Akibat dari ajaran dan pegangan mereka itu lahir dan wujudlah berbagai-bagai bentuk
kebudayaan dan adat resam mengikut jenis agama dan kepercayaan yang mereka anuti.
Kedatangan Islam ke Nusantara selepas itu telah berjaya membasmi kepercayaan karut dalam
masyarakat Melayu pada ketika itu. Namun tidak semua masyarakat Melayu yang mahu
meninggalkan kepercayaan mereka secara keseluruhan dan sehingga ke hari ini, kita masih dapat
melihat betapa amalan Khurafat itu masih tegak dan tetap hidup dalam adat resam dan
kebudayaan Melayu terutamanya dalam majlis perkahwinan, kematian, perbomohan dan
perbidanan, latihan pertahanan diri dan sebagainya. Di samping itu kepercayaan kepada bendabenda
keramat seperti keris, kubur, pokok besar, batu dan sebagainya begitu kuat sehingga dapat
di lihat sesetengah orang Melayu yang masih menjaga dan menyimpan dengan baik keris pesaka
sejak turun temurun, yang dikatakan sebagai "Penjaga keluarga."
Kepercayaan seperti ini ada hubungannya dengan asal-usul orang Melayu yang kebanyakannya
berasal dari Kepulauan Indonesia yang memang terkenal pada suatu masa dahulu dengan adat
dan kepercayaan Hindu serta Buddha. Walaupun Islam mula bertapak di Mataram, Majapahit dan
seluruh Kepulauan Jawa namum sisa-sisa peninggalan Hindu dan Buddha masih kuat dalam
pegangan mereka.
Di Semenanjung Malaysia sendiri terdapat berbagai keturunan seperti Melayu, Bugis, Mendiling,
Rawa, Jawa, Banjar, Petani, Siam dan sebagainya dan terdapat juga yang berasal dari keturunan
orang-orang Asli. Setelah memeluk Islam mereka telah membawa adat resam masing-masing di
dalam agama Islam. Walaupun mereka berbeza dari segi suku keturunannya, namun mereka
masih lagi tidak terlepas dari adat resam Hindu dan percampuran dengan adat dan amalan orang
Asli.
Amalan-amalan kuno seperti puja tanduk lembu/kerbau, hantaran perkahwinan, sireh junjung,
nasi tinggi, kelapa-garam-gula dan sebagainya, lenggang perut, kenduri 40/100 hari selepas
kematian, sembelih ayam semasa buka gelanggang latihan pertahanan diri, sangkak/ancak untuk
jamu Jin dan sebagainya adalah contoh amalan yang ada hubungan dengan pengaruh Hindu
dalam adat resam orang-orang Melayu. Begitu juga adat resam, tingkah laku orang-orang asli
sebelum Islam di ambil sebagai adat resam atau sebagai cara beragama yang mesti didahulukan,
di tokok tambah lagi dengan redha dan lahapnya kita menerima membabi buta pengaruh
kebudayaan penjajah yang memang merupakan suatu perancangan jangka panjang Yahudi dan
Kristian khasnya untuk membunuh keperibadian muslim orang-orang Melayu yang berpegang
teguh dengan agama Islam.
Sehingga kini amalan-amalan tersebut masih lagi hidup subur, walaupun telah berkali-kali seruan
dakwah sampai kepada mereka supaya meninggalkan amalan tersebut, namun bagi sesetengah
daripada mereka itu telah beranggapan bahawa adat-adat tersebut seolah-olah sebahagian
daripada ajaran Islam yang mereka anuti. Maka dengan sebab itulah mereka telah
mencampuradukkan antara ajaran Islam yang suci ini dengan adat resam yang karut lagi
menyesatkan itu, yang semata-mata mengikut khayalan, kebijaksanaan pemikiran dan tahsinul
‘aqli mereka semata-mata sahaja..

Saturday, December 5, 2009

KEPERCAYAAN ORANG-ORANG MELAYU SEBELUM KEDATANGAN ISLAM.....bhg 1

Sebelum kedatangan Islam ke Tanah Melayu, anutan masyarakat Melayu pada ketika itu, boleh di
bahagikan kepada tiga kumpulan agama yang terbesar iaitu :-
1. Agama Buddha Puja Dewa
2. Agama Hindu Puja Dewi
3. Amalan orang-orang Asli. ( Animisme )
Orang-orang Asli sangat kuat berpegang kepada berbagai-bagai kaedah pemujaan Jin sehingga
Tok-tok Batin orang Asli di ukur akan kehebatan diri mereka, dengan had ukuran panjang rambut
di kepala mereka.
Percantuman 3 puak ini samada melalui nikah kahwin atau seumpamanya menghasilkan suatu
kemantapan yang kukuh dalam adat resam dan istiadat kebudayaan orang Melayu, di samping
membuahkan pelbagai rupa bentuk ilmu, amalan dan kaedah pemujaan dengan tujuan untuk
mendapatkan sesuatu perkara yang luar biasa dan mencarik adat, berlumba-lumba untuk menjadi
jaguh atau orang yang paling handal di kalangan mereka, untuk bermegah-megah, gagah, orang
yang paling berkuasa, orang yang paling di hormati, di segani dan sebagainya. (Lihat carta
amalan-amalan Khurafat )
Islam datang ke Asia Tenggara samada melalui Negeri China, Yaman, Parsi atau India dan
bertapak kukuh sehingga lebih kurang 200 tahun sahaja. Selepas itu masuklah pula pengaruh
agama Kristian melalui penjajahan kuasa-kuasa Barat. Manakala di dalam masyarakat Islam
sendiri pula telah di pengaruhi oleh pengaruh-pengaruh Rafidiah, Kharijiah, Qadariah, Jabariah
dan sebagainya sehingga menimbulkan berbagai-bagai kefahaman dan aliran dalam
mempraktikan ajaran Islam. Keadaan ini menyebabkan sesetengahnya pula terjerumus kedalam
gaung kesesatan berikut :
1. Bida’ah Dholalah yang Karohah dan Bida’ah yang haram dalam Syariat
2. Berada dalam salah satu daripada 72 puak yang sesat lagi menyesatkan dalam bab
Aqidah.
3. Berada dalam salah satu daripada 13 puak yang sesat lagi menyesatkan dalam bab Sufi
Daripada pecahan di atas maka wujudlah berbagai-bagai kelompok masyarakat Melayu yang
mempunyai fahaman dan amalan masing-masing . Dari situ lahirlah amalan-amalan yang di
panggil amalan "Kebatinan ´ atau " Ilmu Hakikat " ( Ilmu Isi ) yang meninggalkan amal syariat
sehinggakan sembahyang hanyalah dengan niat sahaja. Puak-puak yang sesat ini dapat di lihat
menerusi amalan yang mereka lakukan dalam menunaikan ibadat kepada Allah.
Ringkasnya apa jua amalan yang tidak mengikut garis panduan Al-Quran, Hadis Rasullullah
s.a.w, Ijma dan Qias adalah termasuk dalam salah satu daripada fahaman-fahaman yang sesat
daripada tiga kelompok besar di atas.
Visit InfoServe for Blogger backgrounds and to create a website.